Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft.

bezárás

Közérdekű közlemény

Bővül a házhoz menő gyűjtés


Tájékoztatjuk Önöket, hogy a KEOP, illetve az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség által meghirdetett Fejlesztési pályázatoknak köszönhetően többféle, a szelektív hulladékgyűjtést szolgáló edény áll a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. és a Zala-Depo Kft. rendelkezésére.

Ennek eredményeképp Zalaegerszegen ellenszolgáltatás nélkül igényelhető 120 vagy 240 literes tájékoztató matricával ellátott gyűjtőedény, amely házhoz menő sárga (műanyag), illetve kék (papír) zsákos gyűjtés esetén vehető igénybe, zsák helyett vagy azzal párhuzamos használatra.

Az edényt a jelenleg hetente zajló zöldhulladék gyűjtéshez hasonlóan, az úttest mellé, jól látható helyre, a forgalmat nem akadályozó módon kérjük elhelyezni. Az edényzetet térítésmentesen biztosítjuk, a használót csupán állagmegőrzési és kártérítési kötelezettség terheli. A gyűjtés edény igénylése esetén is a megszokott időpontokban, minden hónap utolsó csütörtökén, illetve péntekén zajlik. Amennyiben az adott hulladéktípusokból a gyűjtőedényt meghaladó mennyiség keletkezik, abban az esetben plusz sárga, illetve kék zsák is kihelyezhető.

Kérjük, hogy a csomagolóanyagokat a gyűjtőedényekben is az eddig megszokott módon, laposra taposva helyezzék el!

Továbbá felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a házhoz menő öblösüveg gyűjtés Zalaegerszegen elindult. A szolgáltatás részeként 120 vagy 140 literes gyűjtőedény igényelhető, melyet szintén díjmentesen biztosítunk. A szolgáltatás kizárólag azokon a területeken vehető igénybe, ahol a házhoz menő zöldhulladék gyűjtés is megoldott: amennyiben csak kisméretű gyűjtőjármű tudja infrastrukturális, illetve földrajzi okok miatt az adott ingatlant megközelíteni, akkor a gyűjtés nem kivitelezhető (ez jellemzően, de nem kizárólagosan a zártkerti ingatlanokra vonatkozik). A fenti területeken kívül a szolgáltatás Zalaegerszeg valamennyi városrészében elérhető.

A gyűjtőedények a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft., illetve a Zala-Depo Kft. elérhetőségein keresztül igényelhetőek.

Ezúton is szeretnénk megköszönni minden kedves jelenleg és leendő ügyfelünknek a szelektív gyűjtésben való közreműködést, azt, hogy segítik munkánkat és ezzel hozzájárulnak városunk tisztaságához, környezetének védelméhez!

Díjnyertes!


Az Országos Hulladékgazdálkodási Konferencia keretein belül, május 18-án került sor az Európai Hulladékcsökkentési Hét Magyarország Díj átadására. A Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. gazdálkodó, ipari szervezetek kategóriában indult, és bizonyult az ország legjobbjának..

Az Európa-szerte november utolsó hetében megrendezett Európai Hulladékcsökkentési Hét elsődleges célkitűzése, hogy összefogással hívják fel a figyelmet többek között az újrahasznosítás és a környezetvédelem fontosságára. A Zalai közszolgáltató Nonprofit Kft. első alkalommal, úgynevezett szemléletformáló játszóházzal csatlakozott a kezdeményezéshez. November 23-27-ig öt zalaegerszegi óvodát keresett fel, ahol játékos foglalkozással igyekezett rábírni a legfiatalabb generációt a helyes szemléletmód elsajátítására. A játszóház részét képezték egyebek között számítógépes és színező játékok, a szelektív hulladékgyűjtést játékos formában bemutató eszközök, mindezek mellett a gyerekeknek a legtöbb helyszínen még a hulladékgyűjtő autót is lehetőségük volt kipróbálni. A programon összesen majd félszáz óvodás vett részt.

Tisztelt Ügyfeleink!


Tájékoztatjuk Önöket, hogy elérhető a

NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság tájékoztató levele,

melyet a fenti linkre kattintva tudnak megtekinteni.

Tisztelt Ügyfeleink!


Tájékoztatjuk Önöket, hogy a házhoz menő zöldhulladék gyűjtés időpontja családi házas övezetekben a következőképpen módosul: az 2016. április 1-től 2016. november 30-ig terjedő időszakban heti rendszerességgel, hétfői, illetve keddi napokon szállítjuk el a reggel 6 óráig kihelyezett zöldhulladékot.

Befejeződött a lomtalanítás Zalaegerszegen 2016.


Véget ért a Zalaegerszeg MJV Önkormányzata, a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. és a Zala-Depo Kft. által meghirdetett tavaszi nagytakarítási akció.

A lomtalanítás az idei évben március 17-től május 13-ig tartott, mely során 1396 bejelentés érkezett és összesen 6147 m3 hulladékot szállítottak el a Zala-Depo Kft. és Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. munkatársai.

Ezúton is szeretnénk megköszönni minden kedves résztvevőnek az akció zavartalan lebonyolításában való közreműködést, azt, hogy segítették munkánkat és ezzel hozzájárultak városunk tisztaságához, környezetének védelméhez!

Bár a családi házas övezetben élők számára véget ért a nagytakarítási akció, a társasházaknál, tömbházaknál továbbra is elszállítjuk a feleslegessé vált használati tárgyakat. Ez esetben a közös képviselővel egyeztetett időpontban, évente egy alkalommal, konténeres elszállítással történik a lomtalanítás.

Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy amennyiben nem tudtak részt venni a lomtalanításban, vagy az év többi részében is keletkezik plusz hulladék háztartásukban, hulladékudvaraink egész évben igénybe vehetők. Építési és lomhulladék (pl. bútor, szék, asztal, fotel, ágy) 1 m3-ig, zöldhulladék 5 m3-ig, rongy hulladék 1 m3-ig, elektronikai hulladék 80 kg-ig, veszélyes hulladék 20 kg-ig, autógumi 10 db-ig adható le térítésmentesen, míg a papír, műanyag csomagolási hulladék, öblösüveg, fém korlátlan mennyiségben elhelyezhető a város területén található két hulladékudvarban.


Elköltözik a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyfélszolgálati irodája


Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyfélszolgálati irodája 2015. november 2-ától a Deák tér 3/C szám alá költözik további három, közfeladatot ellátó céggel együtt. Ezzel párhuzamosan a Gasparich u. 26. szám alatti központi irodában a hétfői 19.00-ig tartó nyitva tartás megszűnik.


Az ügyfélszolgálati iroda a következő feladatokat látja el:


- lakossági és közületi szerződéskötés,

- szerződésmódosítás,

- adatváltozás bejelentése,

- szerződésekkel kapcsolatos általános információkérés,

- közszolgáltatási díj készpénzes befizetése,

- a plusz hulladékhoz, illetve a szelektív gyűjtéshez zsák igénylése,

- biohulladék-gyűjtési szolgáltatás igénylése,

- panasz, illetve reklamáció esetén jegyzőkönyv felvétele,

- hátralékkal kapcsolatos információkérés.


A Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft.-re vonatkozó nyitvatartási idő:


H: 9.00-15.00

K: 9.00-17.00

SZ: 8.00-20.00

CS: 9.00-17.00

P: 9.00-15.00


Az új iroda elérhetőségei:


Cím: 8900 Zalaegerszeg, Deák tér 3/C

Tel.: 92/900-036, 2-es mellék

Email: ugyfelszolgalat@zkn.hu


Öblösüveg gyűjtés


A Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. a műanyag, illetve fém, a papír és a biohulladék gyűjtés mellett próbaüzem keretében bevezette az öblösüveg házhoz menő gyűjtését is. Ez utóbbit már nem csak kertvárosi városrészben, hanem a Botfa, Zalabesenyő és a Zrínyi utca környékén családi házas övezetben élők is önkéntes alapon igénybe vehetik.

Az öblösüveg gyűjtés kizárólag azokat a területeket érinti, ahol a biohulladék gyűjtés is megoldott. Az ürítés negyedévente történik, a sárga zsákos gyűjtési napokhoz igazodva, január, április, július és október hónapok utolsó csütörtökén. A szállítási gyakoriság és időpont a jövőben módosulhat, az esetleges változásról előzetes tájékoztatást adunk. A szolgáltatás plusz költséget nem von maga után, a gyűjtéshez ingyenesen 1 db 140 literes, matricával ellátott edényt biztosítunk.

Az edényben kizárólag a következő hulladéktípusokat lehet elhelyezni:

-• italos öblös üvegek, színtől függetlenül (pl. sörös, boros, pezsgős, szörpös üveg)

-• befőttes üvegek, lekváros üvegek, kávés üvegek

-• bébiételes üvegek

Tájékoztatás


Tisztelt Ügyfeleink!

Ezúton szeretnénk felhívni figyelmüket a Zala-Depo Kft. által előállított Zala (2) Komposzt késztermékünkre! További információ olvasható a Zala-Depo Kft. honlapján.

ÜDVÖZÖLJÜK A ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. HONLAPJÁN!
BEMUTATKOZUNK

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység végzésének feltételeit 2013. január 1-től a Hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény szabályozza. A törvény - különböző határidőkkel - szigorú feltételeket állított fel a közszolgáltatás végzését ellátni kívánó gazdasági szereplők részére (meghatározott tulajdonosi szerkezet, nonprofit cégforma, új típusú hatósági engedélyek megszerzése).

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet Zalaegerszegen és a környező településeken eddig végző ZALA-DEPO Kft. tulajdonosa, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyzetet mérlegelve azt a döntést hozta, hogy a közszolgáltatási feladatok ellátására új társaságot alapít. Az új társaság feladata így a jogszabályi előírásoknak megfelelve Zalaegerszeg város területén a közszolgáltatás megszervezése, ellátása. A Közszolgáltató Kft. rövid és középtávon még nem fog önálló, saját tulajdonú műszaki hátterét kiépíteni, ezért a feladatainak ellátásához döntően alvállalkozói segítséget vesz igénybe. A zökkenőmentes közszolgáltató váltás érdekében az új Kft. irányítása és szakemberei a Zala-Depo Kft.-nél ezen a területen már tapasztalatot szerzett alkalmazottakból állt fel, illetve fog kibővülni.
A Zalaegerszeg-Búslakpusztai Regionális Hulladéklerakó, a Zalaegerszegi és Letenyei hulladékudvarok üzemeltetését, valamint az egyedi szállítási szolgáltatásokat (pl. konténeres megrendelések épület felújításhoz, stb.) továbbra is a Zala-Depo Kft. látja el.

 

SZOLGÁLTATÁSAINKRÓL

Társaságunk Zala és Vas megye több településén látja el a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást, melynek keretében vegyes (kommunális) és elkülönítetten gyűjtött (szelektív) hulladékok gyűjtését, szállítását, kezelését (ártalmatlanítás, előkezelés, hasznosítás) végezzük.

Copyright © Zalaí Közszolgáltató Nonprofit Kft.