BEMUTATKOZUNK

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység végzésének feltételeit 2013. január 1-től a Hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény szabályozza. 

A Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. működésének elindulása is erre az időszakra tehető, azonban a jogelőd cégektől átvett tevékenységet gyakorlatilag ugyanazon szakembergárdával vittük tovább, így elmondható, hogy több évtizedes tapasztalattal rendelkezünk a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás terén.

Jelen pillanatban társaságunk az Észak Zalai Hulladékgazdálkodási Régió közszolgáltatója, mely 182 települést foglal magában.

Hazánk hulladékgazdálkodását érintő jogszabályok és egyéb szabályzók folyamatos változáson mennek keresztül, ennek, egyik fő állomása 2016. év április 1. volt, ettől a naptól a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló számlák kibocsátója, a közszolgáltatási díj beszedője a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt., melyet a Kormány az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására hozott létre, és megbízta a hulladékgazdálkodás országos szintű koordinációjával, és egyéb kapcsolódó feladatok ellátásával is.

A társaságunk kinyilvánítja az elkötelezettségét a mindenkor hatályos jogi és egyéb, különösen a környezetvédelmi és munkabiztonsági követelmények betartása iránt; valamint a követelményeken túlmutató, az állandó fejlődést, fejlesztést és megújulást eredményező működés mellett. 2020-ban több mint száz fő saját munkavállaló, és további partnercégek segítik a ZKN Kft.-t feladatainak ellátásban 182 településen.

Társaságunk célja a korszerű és biztonságos hulladékgazdálkodás biztosítása területünkön élő 185 112 lakos számára.

A begyűjtött és előkezelt hulladékokat folyamatosan értékesíti társaságunk nemcsak a belföldi, hanem a külföldi (Európai Uniós és Unión kívüli) partnereinknek is. 2019-es évben a sikeres működtetésnek köszönhetően a nettó árbevétel 2.576.130.000.- forint volt.

Zalaegerszeg, 2020. június 20. Horváth Márton ügyvezető

Ugrás legfelülre