Lomtalanítás

Zalaegerszegen családi házas övezetekben és zártkertekben élők számára a lomtalanítás igénybejelentés alapján, házhoz menő rendszerben történik.

Zalaegerszeg városban a családi házas övezetekben a lomtalanítás 2018. május 11-án lezárult.

A családi házak lomtalanítási akciója az idei évben március 5-től május 11-ig tartott, mely során 1603 bejelentés érkezett és összesen 6147 m3 hulladékot szállítottak el a Zala-Müllex Kft. és Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. munkatársai.

Ezúton is szeretnénk megköszönni minden kedves résztvevőnek az akció zavartalan lebonyolításában való közreműködést, azt, hogy segítették munkánkat és ezzel hozzájárultak városunk tisztaságához, környezetének védelméhez!

Általános információk:

-Hogyan, illetve kik vehetik igénybe ezt a szolgáltatást?

A lomtalanítást kérő ingatlantulajdonosoknak a városrészenként felajánlott két gyűjtési nap egyikére kell bejelenteni szállítási igényüket legkésőbb az adott városrészre vonatkozó dátum előtt két munkanappal: tehát például ha egy adott városrészben március 21-én, hétfőn és 22-én, kedden lesz a lomtalanítás, az ott élőknek az igényüket legkésőbb március 17-én, csütörtökön be kell jelenteniük a közszolgáltatónak. Ez történhet telefonon vagy email-en keresztül, de fontos, hogy ne maradjon el, mert ez az elszállítás egyik feltétele.

-Miért van erre szükség?

Elsősorban az újrahasznosítható hulladékok szelektív gyűjtése, illetve a guberálások megelőzése érdekében vezettük be ezt a rendszert. A korábbi évek tapasztalati is szükségessé tették, hiszen e nélkül a várost az említett időszakban gyakorlatilag ellepné a hulladék, illetve a tiszta anyagok különgyűjtését és a hulladékgyűjtés menetrendjét is egyértelműbbé, egyszerűbbé teszi ez a módszer.

-Hogyan történik az elszállítás, mit helyezhetnek ki a lakók?

Az összegyűjtött hulladékok közül elkülönítve szállítjuk el a papír, a műanyag, a fém, a zöld és a fa, az elektronikai, illetve az egyéb hulladékokat, ezért a lehetőséghez mérten ezeket kérjük külön gyűjteni. A kötegelt ágakat és gallyakat a kerítésen kívül, az útpadka mellett, jól látható helyen, a forgalmat nem akadályozó módon kell elhelyezni, míg az egyéb hulladékokat az ingatlan kerítésén belül kell összegyűjteni. Munkatársaink ezúttal sem veszik át a veszélyes hulladékokat (az ilyen típusú hulladékokat a hulladékudvarokban van lehetőség leadni.), az autóbontásból, és egyéb, üzletszerűen végzett tevékenységből származó hulladékokat, illetve az építési-bontási törmeléket. Kizárólag a lakossági lomhulladék elszállítását végezzük a lomtalanítási akció keretein belül, így a háztartásinál nagyobb mennyiségben felhalmozott hulladékok ez alkalommal nem kerülnek elszállításra.

társasházak és tömbházak esetében egész évben, a közös képviselőkkel egyeztetett időpontokban, konténerek kiszállításával történik a lomtalanítás. A lomtalanítás során társasházanként 1 db konténer külön térítési díj nélkül kérhető egész évben. A közös képviselők igénybejelentését az év folyamán továbbiakban is várjuk.

Az akció során el nem szállított veszélyes hulladékok, építési törmelékek, és egyéb megunt használati cikkek leadására a Búslakpusztai és a Parki úti hulladékudvarok továbbra is rendelkezésre állnak.

Vidéken

Az egyes települések lomtalanítási időpontjairól bővebb tájékoztatást az ügyfélszolgálatunkon, illetve telefonos elérhetőségeinken, vagy a helyi Önkormányzatnál kaphat.

Őszi „lombtalanítási” akció

Az őszi zöldhulladék-gyűjtési akció kizárólag azokon a területeken valósul meg, ahol a rendszeres, kéthetente történő zöldhulladék gyűjtés is megoldott.

A szennyeződés és idegen anyagoktól mentes zöldhulladékot kizárólag a meghirdetett napon, kerítésen kívül, reggel 6 óráig lehet elhelyezni. Egy köbméter feletti hulladék esetén a közszolgáltatónál a szállítási igényt be kell jelenteni a következő elérhetőségen:

Tel.:92/598-940 vagy 92/900-036, 1-es, illetve 5-ös mellék.

A hulladékokat a következő módon kérjük kihelyezni:

- kivágott gallyakat, ágakat, bokrokat maximum 1,5 m hosszúságban, kötegelve;

- falevelet és füvet bezsákolva.

A begyűjtött anyagokat komposztként hasznosítjuk, ezért a gyűjtőszemélyzet csak a teljesen tiszta (kommunális hulladék, fólia, törmelék stb. mentes) zöldhulladékot veszi át, amelynek tisztasága a zsákok helyszíni kiürítésekor ellenőrzésre kerül. A komposzt tisztasága érdekében a kiürített gyűjtőzsákokat a helyszínen hagyjuk.

FEL