Lomtalanítás

Zalaegerszegen családi házas övezetekben és zártkertekben élők számára a lomtalanítás igénybejelentés alapján, házhoz menő rendszerben történik.

Zalaegerszeg városban a családi házas övezetekben a lomtalanítás 2022. március 16. és 2022. április 14. között valósul meg.

Általános információk:

-Hogyan, illetve kik vehetik igénybe ezt a szolgáltatást?

A lomtalanítást kérő ingatlantulajdonosoknak a városrészenként felajánlott gyűjtési napra kell bejelenteni szállítási igényüket, legkésőbb az adott városrészre vonatkozó dátum előtti munkanap 12:00 óráig. Ez történhet telefonon, email-en vagy a honlapon található bejelentő felületen keresztül, de fontos, hogy ne maradjon el, mert ez az elszállítás egyik feltétele. További feltétel az érvényes hulladékszállítási szerződés és a díjtartozás mentesség.

-Miért van erre szükség?

Elsősorban a guberálások megelőzése érdekében vezettük be ezt a rendszert. A korábbi évek tapasztalati is szükségessé tették, hiszen e nélkül a várost az említett időszakban gyakorlatilag ellepné a hulladék, illetve a tiszta anyagok különgyűjtését és a hulladékgyűjtés menetrendjét is egyértelműbbé, egyszerűbbé teszi ez a módszer.

-Hogyan történik az elszállítás, mit helyezhetnek ki a lakók?

A lomtalanítási akció keretében a következő nagy darabos, szilárd hulladékok kerülnek elszállításra: bútorok, berendezési tárgyak, kert bútorok, nagyobb játékok. A lomhulladékokat az ingatlan kerítésén belül a gyűjtési napon reggel 7:00 óráig kell kihelyezni, a tehergépjárművel megközelíthető kaputól maximum 5 méter távolságra. Munkatársaink nem veszik át a veszélyes hulladékokat (az ilyen típusú hulladékokat a hulladékudvarokban van lehetőség leadni.), az autóbontásból, és egyéb, üzletszerűen végzett tevékenységből származó hulladékokat, illetve az építési-bontási törmeléket. Kizárólag a lakossági lomhulladék elszállítását végezzük a lomtalanítási akció keretein belül, így a háztartásinál nagyobb mennyiségben felhalmozott hulladékok ez alkalommal nem kerülnek elszállításra.

társasházak és tömbházak esetében egész évben, a közös képviselőkkel egyeztetett időpontokban, konténerek kiszállításával történik a lomtalanítás. A lomtalanítás során társasházanként 1 db konténer külön térítési díj nélkül kérhető egész évben. A közös képviselők igénybejelentését az év folyamán továbbiakban is várjuk.

Az akció során el nem szállított veszélyes hulladékok, építési törmelékek, és egyéb megunt használati cikkek leadására a Parki úti hulladékudvar továbbra is rendelkezésre áll.

Vidéken

Az egyes települések lomtalanítási időpontjairól bővebb tájékoztatást az ügyfélszolgálatunkon, illetve telefonos elérhetőségeinken, vagy a helyi Önkormányzatnál kaphat.

Tavaszi „lombtalanítási” akció

A 2022-es tavaszi zöldhulladék-gyűjtési akció egy a lomtalanításhoz képest későbbi időszakban fog megtörténni.

A tavaszi zöldhulladék-gyűjtési akció kizárólag azokon a területeken valósul meg, ahol a rendszeres, kéthetente történő zöldhulladék gyűjtés is megoldott.

A szennyeződés és idegen anyagoktól mentes zöldhulladékot kizárólag a meghirdetett napon, kerítésen kívül, reggel 6 óráig lehet elhelyezni. Egy köbméter feletti hulladék esetén a közszolgáltatónál a szállítási igényt be kell jelenteni a következő elérhetőségen:

Tel.: 92/900-036, 1-es, illetve 5-ös mellék.

A hulladékokat a következő módon kérjük kihelyezni:

- kivágott gallyakat, ágakat, bokrokat maximum 1,5 m hosszúságban, kötegelve;

- falevelet és füvet bezsákolva.

A begyűjtött anyagokat komposztként hasznosítjuk, ezért a gyűjtőszemélyzet csak a teljesen tiszta (kommunális hulladék, fólia, törmelék stb. mentes) zöldhulladékot veszi át, amelynek tisztasága a zsákok helyszíni kiürítésekor ellenőrzésre kerül. A komposzt tisztasága érdekében a kiürített gyűjtőzsákokat a helyszínen hagyjuk.

Ugrás legfelülre