Zöldhulladék gyűjtés (Zalaegerszegen)

Társaságunk Zalaegerszeg közigazgatási területén folytatja a rendszeres zöldhulladék gyűjtést, amelyhez önkéntesen lehet csatlakozni.

A csatlakozás díjnövekedést, illetve külön díj bevezetését nem eredményezi. A zöldhulladék gyűjtésére szolgáló edényt a közszolgáltató használati díjmentesen biztosítja, a használót állagmegőrzési és kártérítési kötelezettség terheli.

A gyűjtőedényben kizárólag falevél, fű, maximum 10 cm-es méretűre felaprított fás szárú növények, zöldségek és gyümölcsök hulladékai helyezhetők el. Az ettől eltérő hulladékok (különös tekintettel a kommunális hulladék, sitt, föld, salak, hamu, fólia, üveg, fém stb.) zöldhulladékos edényben történő elhelyezése tilos. A fenti anyagokkal a legkisebb mértékben is szennyezett edények nem kerülnek kiürítésre.

Fontos tudni, hogy a zöldhulladékok ürítése csak az erre célra biztosított és felirattal ellátott edényekből a meghirdetett szállítási napon történik meg, vagyis beltartalmuktól függetlenül nem kerülnek kiürítésre a zöldhulladék gyűjtő napon kihelyezett nem zöldhulladék gyűjtőedények, illetve a kommunális hulladékszállítási napon kihelyezett zöldhulladék gyűjtő edények.

A zártkerti ingatlanok és az általánosan használt méretű gyűjtőautóval nem megközelíthető ingatlanok csatlakozása jelenleg még nem lehetséges, továbbá kizáró ok az adott ingatlanra vonatkozó 30 napnál régebbi hulladékkezelési díjtartozás.  Igénybejelentéseket, illetve a felmerülő kérdéseket társaságunk elérhetőségein fogadjuk.

Az edények ürítési rendjét itt találja.

Ugrás legfelülre