Változások a hulladékudvar nyitvatartásában és működésében

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2023. július 1-től a zalaegerszegi hulladékudvar (8900 Zalaegerszeg, Parki u. 0883 hrsz.) működésében jelentős változások lépnek életbe, a hulladékgazdálkodási koncessziós rendszer elindulásával, és a Koncesszorral kötött szerződés alapján.

 1. A zalaegerszegi hulladékudvar ügyfél fogadási rendje 2023.07.01.-től az alábbiakra módosul:
 • hétfő: 10:00-17:30 (13:00-13.30-ig ebédszünet)
 • kedd: 08:00-15:30 (13:00-13.30-ig ebédszünet)
 • szerda: 08:00-15:30 (13:00-13.30-ig ebédszünet)
 • csütörtök: 10:00-17:30 (13:00-13.30-ig ebédszünet)
 • péntek: 08:00-15:30 (13:00-13.30-ig ebédszünet)
 • szombat: 08:00-15:30 (13:00-13.30-ig ebédszünet)

 

 1. Beszállítás feltételei és menete:
 • Fontos változás, hogy minden beszállítás esetében, és minden beszállítani kívánt hulladék esetében - az alábbi táblázatban nevesített hulladékáramonként külön-külön - a hulladék mérlegelésre kerül, hitelesített mérlegen. A mérlegelés megnövekedett adminisztrációt von maga után, így az egyes beszállítások ideje és a várokozási idő megnövekedhet!
 • Kérjük, hogy a mérlegelések gyorsítása érdekében a beszállításnál a hulladékok könnyű szétválaszthatóságát és mozgathatóságát tartsák szem előtt!
 • Felhívjuk figyelmüket, hogy a beszállítani kívánt hulladék mérlegre történő le és fel mozgatása, valamint a gyűjtőkonténerekbe történő elhelyezése az Ügyfelek feladata!
 • A nem darabos hulladékot (pl. építési törmelék, ágak, gallyak) csomagolni (pl. zsákolni), vagy kötegelni szíveskedjenek, ellenkező esetben a mérlegelést nem tudjuk elvégezni!
 • Fontos, hogy a hulladékudvar csak a rendelkezésre álló szabad kapacitás erejéig fogadhat hulladékot, így előfordulhat, hogy bizonyos hulladékfrakciók esetében nap közben is felfüggesztésre kerülhet az átvétel!
 • Hulladék átvételének megtagadása:
  • Behozott hulladék a mennyiségi korlát feletti
  • Hulladékudvaron nem átvehető hulladék behozatala
  • Nem elkülönítetten, ömlesztve történő beszállítás, mely a hulladékok szétválaszthatatlanságát okozza
 • A telephelyre olyan magánszemélyek szállíthatnak be hulladékot, akik együttesen teljesítik az alábbi három feltételt:
  • A beszállítás alkalmával személyesen jelen vannak, és a személyazonosságukat igazoló dokumentumukat (személyi igazolvány, lakcímkártya) a kezelő személyzet részére bemutatják.
  • A beszállítást személygépkocsival (forgalmi engedélyben a „J” adatmezőben M1 járműkategória) vagy személygépkocsihoz kapcsolt utánfutóval továbbá motorkerékpárral, kerékpárral, illetve gyalogosan végzik. A felsorolástól eltérő járművel érkező – de minden egyéb beszállítási feltételnek megfelelő – magánszemélyek a telephelyre csak gyalogosan léphetnek be, a hulladékot gyalogosan vihetik be.
 • Magánszemélyek a hulladékudvarba az alábbi hulladéktípusokat szállíthatják be, ahol mennyiségi korlát van feltüntetve, ott a mennyiségi korlát erejéig:

 

Hulladékáram

HAK kód

HAK kód szerinti megnevezés

Gyűjtés módja

Kvóta köteles

Átvételi egység napi (kötelező) ingatlanonként

Átvételi egység éves (erre alkalmas udvarok esetében) ingatlanonként

toner

08 03 17*

veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner

 

igen

2 db/nap

10 db/év

fáradt olaj

13 02 05*

ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj

 

igen

50 kg/nap

-

papír és karton

15 01 01

papír és karton csomagolási hulladék

karton papír kerül külön gyűjtésre

nem

-

-

hungarocell

15 01 02

műanyag csomagolási hulladék

szennyezetten beérkező anyag (xps, eps) átvétele tilos

igen

0,2 m3/nap

-

fa csomagolási hulladék

15 01 03

fa csomagolási hulladék

 

nem

-

-

vegyes csomagolási hulladék

15 01 06

egyéb, kevert csomagolási hulladék

műanyag csomagolási, fém csomagolási és kompozit

nem

-

-

üveg csomagolási hulladék

15 01 07

üveg csomagolási hulladék

 - csomagolási üveg (fehér, színes), illetve öblös üveg egybegyűjtve (1 frakciós gyűjtés, EPR),
- kopolit, és drótos üveg az építési-bontási hulladékban kerül gyűjtésre

nem

-

-

textil csomagolási hulladék

15 01 09

textil csomagolási hulladék

partner biztosítja a ruhagyűjtő konténereket, melyek számára a hulladékudvarnak kell szolgáltatni a helyet, nyilvántartás és adatszolgáltatás ezen frakció mennyiségéről nem szükséges!

nem

-

-

kiürült festékes dobozok

15 01 10*

veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék

 

igen

10 kg/nap

50 kg/év

olajos flakonok

hajtógázas (spray) palackok

15 01 11*

veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat

 

igen

5 kg/nap

10 kg/év

gumiabroncs

16 01 03

hulladékká vált gumiabroncsok

kizárólag személygépjármű gumiabroncs kerül begyűjtésre a következő paraméterek szerint:, 24”-os felső határig és bicikli gumiabroncs

igen

4 db/nap

16 db/év

olajszűrő

16 01 07*

olajszűrő

 

igen

2 db/nap

4 db/év

fékfolyadék

16 01 13*

fékfolyadék

 

igen

5 kg/nap

10 kg/év

fagyálló

16 01 14*

veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék

 

igen

20 kg/nap

60 kg/év

ólomakkumulátor

16 06 01*

ólomakkumulátorok

külön gyűjtendő

nem

-

-

építési-bontási hulladék

17 01 01

beton

 

igen

150 kg/nap

1000 kg/év

építési-bontási hulladék

17 01 07

beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól

 

igen

150 kg/nap

1000 kg/év

vegyes papír

20 01 01

papír és karton

vegyes papír kerül külön gyűjtésre

nem

-

-

síküveg

20 01 02

üveg

síküveg külön gyűjtve keret nélkül

nem

-

-

textil

20 01 11

textíliák

partner biztosítja a ruhagyűjtő konténereket, melyek számára a hulladékudvarnak kell szolgáltatni a helyet, nyilvántartás és adatszolgáltatás ezen frakció mennyiségéről nem szükséges!

nem

-

-

oldószerek

20 01 13*

oldószerek

 

igen

10 kg/nap

20 kg/év

növényvédő szer

20 01 19*

növényvédő szer

 

igen

5 kg/nap

10 kg/év

fénycsövek, izzók

20 01 21*

fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladék

Fontos, hogy ide kerüljenek a hulladékudvarba behozott lámpákban található izzók is!

nem

-

-

étolaj, sütőzsír

20 01 25

étolaj és zsír

az anyagáram gyűjtése önálló (stand alone) edényekben történik, melyeket a partner biztosít a  hulladékudvarok számára (800l) göngyöleggel együtt

nem

-

-

festékhulladék (oldószerbázisú festékek, lakkok, ragasztók stb.)

20 01 27*

veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták

 

igen

10 kg/nap

20 kg/év

nem veszélyes festékhulladék (vízbázisú festékek, lakkok, ragasztók stb.)

20 01 28

festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a 20 01 27-től

 

igen

20 kg/nap

50 kg/év

veszélyes anyagokat tartalmazó mosószerek

20 01 29*

veszélyes anyagokat tartalmazó mosószerek 

 

igen

2 kg/nap

10 kg/év

mosószerek

20 01 30

mosószerek, amelyek különböznek a 20 01 29-től

 

igen

5 kg/nap

20 kg/év

kiselejtezett elektromos berendezések Li-ion akkumulátorai

20 01 33*

elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók

külön gyűjtendő

nem

-

-

elemek és akkumulátorok

20 01 33*

elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók

 

nem

-

-

veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések

20 01 35*

veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól

Külön gyűjtendő az alábbiak szerint:
 
-nyáklapot és/vagy akkumulátort tartalmazó, csak roncsolással bontható
 -nyáklapot és akkumulátort nem, vagy már nem tartalmazó
 - hőcserélő, Gáztöltetet tartalmazó, veszélyes (Hűtő, légkondi, stb.)
 - síkképernyős (lapos) tv
 - képcsöves tv
- napelem külön gyűjtendő

nem

-

-

napelemek

20 01 35*

veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól

 

 

-

-

kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések

20 01 36

kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, 20 01 23-tól és 20 01 35-től

Külön gyűjtendő az alábbiak szerint:

-nyáklapot és vagy akkumulátort tartalmazó, csak roncsolással bontható (ép, bontatlan állapotban)

-nyáklapot és akkumulátort nem, vagy már nem tartalmazó

-síkképernyős (lapos) tv (ép bontatlan állapotban)

- képcsöves tv (ép, bontatlan állapotban)

- háztartási nagygépek (ép bontatlan állapotban)

- használt villanymotorok

- vegyes kábel hulladék

nem

-

-

fa hulladék (bútorok, fa hulladékok)

20 01 38

fa, amely különbözik 20 01 37-től

fát minden esetben külön kell gyűjteni

nem

-

-

egyéb műanyag

20 01 39

műanyagok

- egyéb műanyag (kerti bútor, játék, keményebb alapanyagú műanyag hulladék, stb..) - PVC minden esetben a lomba kerül!

nem

-

-

egyéb fém hulladék

20 01 40

fémek

külön kerüljön gyűjtésre a fém csomagolási hulladéktól (pl. fémcsap stb.)

nem

-

-

zöldhulladék

20 02 01

biológiailag lebomló hulladék

20 m3 vagy attól nagyobb méretű multiliftes konténerben, a meglévő limittel, zsák nélkül

igen

100 kg/nap

600 kg/év

lom

20 03 07

lomhulladék

minőségi tulajdonságok szerint szelektált lom átvétele (szükség szerint időpont foglalás után) ingyenesen (szelektált lom: azaz az adott hulladékudvarban gyűjtött hasznosítható hulladékfrakcióktól /fa, bútor, műanyag, fém/ mentes lomhulladék)

igen

150 kg/nap

600 kg/év

 

 

Ugrás legfelülre