TÁJÉKOZTATÓ SZÁMLAMAGYARÁZAT 2016

Társaságunk az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény rendelkezési alapján állítja ki számláit. A tv. 10.§-a alapján az alábbi kötelező tájékoztatást adjuk számlamagyarázat címén:

1. A számla első oldalán találhatók társaságunk adatai és az ügyfélszolgálat elérhetősége valamint a vevő (az Ön) adatai (levelezési címe, felhasználói címe). Itt szerepel a számlázási időszak, a fizetendő összeg és a fizetési határidő, valamint a rezsicsökkentéssel kapcsolatok adatok.

2. A számla második oldalán aktuális hírlevelünk, közérdekű információk szerepelnek (amennyiben készült az adott időszakban).

3. A számla harmadik oldalán a számla azonosításához szükséges adatok, számlarészletező szerepel.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatói számlán alkalmazott szakkifejezések:

Ürítési díj: a számla azonosításához szükséges adatok, számlarészletező szerepel.

Bruttó számlaérték összesen: Az elszámolt időszakra, a számlában szereplő ürítési díjak összege.

Edénybérleti díj: A szerződés szerinti bérelt edények mérete, darabszáma alapján az elszámolt hónapok és a havi bérleti díj szorzata.

Kihajtás: A szerződés szerinti edénymozgatási szolgáltatás összege az edények darabszáma alapján az elszámolt hónapok és a havi kihajtás díjának szorzata.

Jelenlegi számla összege: A szerződés szerinti edénymozgatási szolgáltatás összege az edények darabszáma alapján az elszámolt hónapok és a havi kihajtás díjának szorzata.

Túlfizetés: A számla készítésekor az adott folyószámlán nyilvántartott túlfizetés összege (negatív előjellel).

Fizetendő összeg: A jelenlegi számla összege csökkentve a fennálló túlfizetés összegével, amely egyben az adott időszakra az Ön által befizetendő (utalandó) összeg.

Nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenleg: Tájékoztató adat, arról, hogy a számla kibocsátásakor mennyi a nyilvántartott folyószámla-egyenleg, amely már az aktuális számla összegét is tartalmazza.

A számlával, a számlán feltüntetett adatokkal kapcsolatban ügyfélszolgálatunkon további tájékoztatást, információt kérhetnek.

Zalaegerszeg, 2015. december 15.

Ugrás legfelülre