VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK

 

A 2009. évi CXXII. törvény alapján:

Horváth Márton ügyvezető

Személyi alapbér: 550.000 Ft/hó

Prémium: A prémium meghatározására egyedileg kerül sor az adott évi üzleti terv elfogadásával egyidejűleg, vagy indokolt esetben azt követően. A prémium mértéke nem haladhatja meg az éves személyi alapbér 100%-át.

Munkaviszony megszüntetése esetén járó juttatás: A gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a Munka Törvénykönyve szerinti végkielégítés. A határozott időre szóló megbízásnak a megbízatási időtartam előtti nem az ügyvezetőnek felróható magatartás miatti megszűnése esetén 1 évi (illetve legfeljebb a hátralévő időre jutó) átlagkereset.

Egyéb juttatások: a Társaság cafeteria szabályzatában meghatározott – a társaság egyéb munkavállalói esetében alkalmazott – összegű cafeteria juttatás, továbbá ruházati költségtérítés személyi alapbér 2%-a, élet és balesetbiztosítás személyi alapbér 4%-a, külföldi kiküldetés 45 euró/nap, cégautó magáncélú használata 1000 km/hó.

Müller Roxána, Felügyelőbizottság elnöke, havi jövedelem: 60.000 Ft/hó

Horváth István, Felügyelőbizottsági tag, havi jövedelem: 40.000 Ft/hó

Föőr Gábor, Felügyelőbizottsági tag, havi jövedelem: 40.000 Ft/hó

 

Ugrás legfelülre