Hulladékudvarok

Hulladékudvarba történő beszállítási feltételek és szabályok, információk

 

Környezetünk védelme érdekében a hulladékok hasznosítása kiemelten fontos terület. A háztartásokban keletkező hulladékká vált csomagolóanyagok nagy része újrahasznosítható. Az újrahasznosításhoz nélkülözhetetlen ezeknek az anyagoknak a pontos válogatása, azaz a szelektív hulladékgyűjtés.

A "Nyugat-Balaton és Zala folyó völgye Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer" elnevezésű ISPA/KA projekt keretében Zalaegerszegen is létesült hulladékudvar.

 Hulladékudvarba történő beszállítási feltételek és szabályok:
 
A 2013. január 1-től hatályos a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, melynek 39 §. (2) bekezdése szerint:
„A természetes személy ingatlantulajdonos a települési hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladékot kormányrendeletben, miniszteri rendeletben vagy a települési önkormányzat (Budapesten a fővárosi önkormányzat) rendeletében meghatározott feltételek szerint, hulladékgyűjtő pontra, hulladékgyűjtő udvarba, átvételi helyre vagy hulladékkezelő létesítménybe szállíthatja, és ott a jogosultnak átadhatja, illetve gyűjtőedényben elhelyezheti. E jogot a természetes személy ingatlantulajdonos csak úgy gyakorolhatja, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a közszolgáltató részére megfizette.”
Társaságunk eleget téve a fenti törvényi előírásoknak ellenőrzi a hulladékudvarokba beszállítani szándékozó ügyfelek esetében a közszolgáltatási díj megfizetésének tényét, az ügyfél hivatalos lakhelyeként feltüntetett ingatlan esetében:
1. A hulladékudvarok személyzete az ellenőrzési tevékenység végzésekor a helyszínen kéri a személyes adatok bemutatását a befogadást igénylőktől, ezért kérünk minden ügyfelet, hogy személyes okmányait a hulladékai leadásához vigye magával (személyi igazolvány, lakcímkártya, amennyiben rendelkezésre áll, a társaságunktól kapott ügyfélkód, amely a számlán szerepel).
2. Azoknál az anyagfajtáknál, ahol a hulladékot korlátozott mennyiségben lehet csak leadni, ott a korlátozás felső értékének mennyiségénél egy ingatlant, és egy évet kell figyelembe venni. 
3. Az ingatlantulajdonosok/ ingatlanon bejelentett lakók által beszállított hulladékok mennyiségei anyagfajtánkként és ingatlanonként is nyilvántartásra kerülnek, azaz egy ingatlanból több lakó is szállíthat be hulladékot. Azonban azoknál az anyagfajtáknál, ahol korlátozott mennyiség van megállapítva, ott a beszállított hulladékok anyagfajtánkként összeadásra kerülnek egy ingatlan tekintetében.
4. A mennyiségi korlát elérése esetén a tárgyévben további hulladék az adott ingatlanról nem fogadható be, függetlenül attól, hogy az ingatlanból hány alkalommal történt beszállítás.
5. Hulladék beszállítására jogosultságot meghatalmazott útján nem lehet érvényesíteni, vagyis a szolgáltatás csak személyes jelenléttel vehető igénybe.
6. Társasházak esetében a mennyiségi korlátok lakásonként értendőek.

 

Általános tudnivalók:

Zalaegerszeg


Cím: 8900 Zalaegerszeg, 0883 hrsz. Parki út ; Zala Plaza mögött, a volt szennyvíztisztító területén

Telefon: 06-30/239-4509

 

 

Nyitvatartás:


Vasárnap, hétfő, ünnep és pihenőnap: szünnap

kedd-péntek: 09:00-17:00

szombat:07:30-14:00

 
Leadható hulladékok:
Papír (újságpapír, kartonpapír, szórólapok)
Üveg (csak öblös üveg)
Fém
Műanyag (PET palackok, mustáros, majonézes stb. flakon, tejtermékek műanyag poharai, műanyag zacskók, fóliák, italos kartondobozok, kupakok, kozmetikai flakonok)
Inert építési - bontási hulladék (cserép, beton, tégla)
Lom, nagydarabos hulladék
Elektronikai hulladék (nem szétbontott állapotban)
Veszélyes hulladék (Átvételre kerülnek: fáradt olaj, olajszűrő, fékfolyadék, fagyálló, veszélyes mosószerek, étolaj, gyógyszer, szárazelem, akkumulátor, háztartási vegyszer savak és lúgok, festékek, lakkok, növényvédőszer, spray, toner, veszélyes csomagolási hulladékok., veszélyes törlőkendők. Figyelem, nem kerülnek átvételre: gyógyszerek, oldószerek, lakkok!)

Fa hulladék (tuskó nélkül, maximum 30 cm átmérőig)

Zöld hulladék (biológiailag lebomló lágyszarúak, fű, falevél)

Személyautó gumiabroncs felni mentes állapotban

 

A hulladékudvarokban sík és hullámpala átadása nem lehetséges!


Az alábbi hulladéktípusok mennyiségi korlátozás van:
Fa    5 m3/év
Zöld    5 m3/év
Autógumi    10 db/év (szgk)
E- hulladék    80 kg/év 
(ezen belül bontatlan képcsöves berendezés évente maximum 1 db)
Építési - bontási    1 m3/év
Lom    1 m3/év
Veszélyes    20 kg/év

A papír, műanyag, öblösüveg, és fém hulladék korlátlan mennyiségben, míg vegyes (kommunális) hulladék még térítés ellenében sem helyezhető el a hulladékudvarokban.

A használt nyílászárók átvétele csak abban az esetben lehetséges, ha a (drót mentes) síküveg a keretéből, már a beszállítás előtt eltávolításra került és az alkotók elkülönítetten kerülnek átadásra.

A lom és a veszélyes hulladékok kivételével az átvétel feltétele a hulladékok szelektált, hasznosításra alkalmas állapotban történő átadása. Veszélyes hulladékok esetében az eltérő típusokat elkülönítve kell leadni!


A közszolgáltatási díj tartozással érintett ingatlanoktól a fenti hulladékfajták nem kerülnek átvételre!
Tegyünk együtt a városunk tisztaságáért és környezetünk megóvásáért a szelektív hulladékgyűjtéssel!

FEL