Hulladékudvar

Az alábbi hulladékok átvétele átmenetileg szünetel:

 • 20 01 02 - síküveg hulladék
 • 20 01 39 - egyéb műanyag hulladék

Átvételi korlátozás:

 • 16 01 03 - gumi hulladék: csak tiszta állapotban áll módunkban átvenni, kollégáink a mohás, saras, egyéb szennyeződéseket tartalmazó gumi hulladék átvételét megtagadhatják

Ügyfélfogadási idő:

 • hétfő: 10:00 - 17:30 (13:00 -13:30 -ig ebédszünet)
 • kedd: 08:00 - 15:30 (13:00 - 13:30-ig ebédszünet)
 • szerda: 08:00 - 15:30 (13:00 - 13:30-ig ebédszünet)
 • csütörtök: 10:00 - 17:30 (13:00 -13:30 -ig ebédszünet)
 • péntek: 08:00 - 15:30 (13:00 - 13:30-ig ebédszünet)
 • szombat: 08:00 - 15:30 (13:00 - 13:30-ig ebédszünet)

 

Általános tudnivalók:   

Üzemeltető neve:   Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. u. 26.
Tel.:   92/900-036
   
Hulladékudvar címe: 8900 Zalaegerszeg, 0883/4. hrsz. (Zala Plaza mögött, a volt szennyvíztisztító területén)
Tel.: 06-30/239-4509

 

A beszállítás feltételei és menete:

 • Fontos változás, hogy minden beszállítás esetében, és minden beszállítani kívánt hulladék esetében - az alábbi táblázatban nevesített hulladékáramonként külön-külön - a hulladék mérlegelésre kerül, hitelesített mérlegen. A mérlegelés megnövekedett adminisztrációt von maga után, így az egyes beszállítások ideje és a várokozási idő megnövekedhet!
 • Kérjük, hogy a mérlegelések gyorsítása érdekében a beszállításnál a hulladékok könnyű szétválaszthatóságát és mozgathatóságát tartsák szem előtt!
 • Felhívjuk figyelmüket, hogy a beszállítani kívánt hulladék mérlegre történő le és fel mozgatása, valamint a gyűjtőkonténerekbe történő elhelyezése az Ügyfelek feladata!
 • A nem darabos hulladékot (pl. építési törmelék, ágak, gallyak) csomagolni (pl. zsákolni), vagy kötegelni szíveskedjenek, ellenkező esetben a mérlegelést nem tudjuk elvégezni!
 • Fontos, hogy a hulladékudvar csak a rendelkezésre álló szabad kapacitás erejéig fogadhat hulladékot, így előfordulhat, hogy bizonyos hulladékfrakciók esetében nap közben is felfüggesztésre kerülhet az átvétel!
 • Hulladék átvételének megtagadása
  • Behozott hulladék a mennyiségi korlát feletti
  • Hulladékudvaron nem átvehető hulladék behozatala
  • Nem elkülönítetten, ömlesztve történő beszállítás, mely a hulladékok szétválaszthatatlanságát okozza
 • A telephelyre olyan magánszemélyek szállíthatnak be hulladékot, akik együttesen teljesítik az alábbi két feltételt:
  • A beszállítás alkalmával személyesen jelen vannak, és a személyazonosságukat igazoló dokumentumukat (személyi igazolvány, lakcímkártya) a kezelő személyzet részére bemutatják.
  • A beszállítást személygépkocsival (forgalmi engedélyben a „J” adatmezőben M1 járműkategória) vagy személygépkocsihoz kapcsolt utánfutóval továbbá motorkerékpárral, kerékpárral, illetve gyalogosan végzik. A felsorolástól eltérő járművel érkező – de minden egyéb beszállítási feltételnek megfelelő – magánszemélyek a telephelyre csak gyalogosan léphetnek be, a hulladékot gyalogosan vihetik be.

 

Loading...

 

Az udvaron gyűjthető hulladékok köre:

Magánszemélyek a hulladékudvarba az alábbi hulladéktípusokat szállíthatják be, ahol mennyiségi korlát van feltüntetve, ott a mennyiségi korlát erejéig.

Hulladékáram

HAK kód

HAK kód szerinti megnevezés

Gyűjtés módja

Kvóta köteles

Átvételi egység napi (kötelező) ingatlanonként

Átvételi egység éves (erre alkalmas udvarok esetében) ingatlanonként

toner

08 03 17*

veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner

 

igen

2 db/nap

10 db/év

fáradt olaj

13 02 05*

ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj

 

igen

50 kg/nap

-

papír és karton

15 01 01

papír és karton csomagolási hulladék

karton papír kerül külön gyűjtésre

nem

-

-

hungarocell

15 01 02

műanyag csomagolási hulladék

szennyezetten beérkező anyag (xps, eps) átvétele tilos

igen

0,2 m3/nap

-

fa csomagolási hulladék

15 01 03

fa csomagolási hulladék

 

nem

-

-

vegyes csomagolási hulladék

15 01 06

egyéb, kevert csomagolási hulladék

műanyag csomagolási, fém csomagolási és kompozit

nem

-

-

üveg csomagolási hulladék

15 01 07

üveg csomagolási hulladék

 - csomagolási üveg (fehér, színes), illetve öblös üveg egybegyűjtve (1 frakciós gyűjtés, EPR),
- kopolit, és drótos üveg az építési-bontási hulladékban kerül gyűjtésre

nem

-

-

textil csomagolási hulladék

15 01 09

textil csomagolási hulladék

partner biztosítja a ruhagyűjtő konténereket, melyek számára a hulladékudvarnak kell szolgáltatni a helyet, nyilvántartás és adatszolgáltatás ezen frakció mennyiségéről nem szükséges!

nem

-

-

kiürült festékes dobozok

15 01 10*

veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék

 

igen

10 kg/nap

50 kg/év

olajos flakonok

hajtógázas (spray) palackok

15 01 11*

veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat

 

igen

5 kg/nap

10 kg/év

gumiabroncs

16 01 03

hulladékká vált gumiabroncsok

kizárólag személygépjármű gumiabroncs kerül begyűjtésre a következő paraméterek szerint:, 24”-os felső határig és bicikli gumiabroncs

igen

4 db/nap

16 db/év

olajszűrő

16 01 07*

olajszűrő

 

igen

2 db/nap

4 db/év

fékfolyadék

16 01 13*

fékfolyadék

 

igen

5 kg/nap

10 kg/év

fagyálló

16 01 14*

veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék

 

igen

20 kg/nap

60 kg/év

ólomakkumulátor

16 06 01*

ólomakkumulátorok

külön gyűjtendő

nem

-

-

építési-bontási hulladék

17 01 01

beton

 

igen

150 kg/nap

1000 kg/év

építési-bontási hulladék

17 01 07

beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól

 

igen

150 kg/nap

1000 kg/év

vegyes papír

20 01 01

papír és karton

vegyes papír kerül külön gyűjtésre

nem

-

-

síküveg

20 01 02

üveg

síküveg külön gyűjtve keret nélkül

nem

-

-

textil

20 01 11

textíliák

partner biztosítja a ruhagyűjtő konténereket, melyek számára a hulladékudvarnak kell szolgáltatni a helyet, nyilvántartás és adatszolgáltatás ezen frakció mennyiségéről nem szükséges!

nem

-

-

oldószerek

20 01 13*

oldószerek

 

igen

10 kg/nap

20 kg/év

növényvédő szer

20 01 19*

növényvédő szer

 

igen

5 kg/nap

10 kg/év

fénycsövek, izzók

20 01 21*

fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladék

Fontos, hogy ide kerüljenek a hulladékudvarba behozott lámpákban található izzók is!

nem

-

-

étolaj, sütőzsír

20 01 25

étolaj és zsír

az anyagáram gyűjtése önálló (stand alone) edényekben történik, melyeket a partner biztosít a  hulladékudvarok számára (800l) göngyöleggel együtt

nem

-

-

festékhulladék (oldószerbázisú festékek, lakkok, ragasztók stb.)

20 01 27*

veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták

 

igen

10 kg/nap

20 kg/év

nem veszélyes festékhulladék (vízbázisú festékek, lakkok, ragasztók stb.)

20 01 28

festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a 20 01 27-től

 

igen

20 kg/nap

50 kg/év

veszélyes anyagokat tartalmazó mosószerek

20 01 29*

veszélyes anyagokat tartalmazó mosószerek 

 

igen

2 kg/nap

10 kg/év

mosószerek

20 01 30

mosószerek, amelyek különböznek a 20 01 29-től

 

igen

5 kg/nap

20 kg/év

kiselejtezett elektromos berendezések Li-ion akkumulátorai

20 01 33*

elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók

külön gyűjtendő

nem

-

-

elemek és akkumulátorok

20 01 33*

elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók

 

nem

-

-

veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések

20 01 35*

veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól

Külön gyűjtendő az alábbiak szerint:
 
-nyáklapot és/vagy akkumulátort tartalmazó, csak roncsolással bontható
 -nyáklapot és akkumulátort nem, vagy már nem tartalmazó
 - hőcserélő, Gáztöltetet tartalmazó, veszélyes (Hűtő, légkondi, stb.)
 - síkképernyős (lapos) tv
 - képcsöves tv
- napelem külön gyűjtendő

nem

-

-

napelemek

20 01 35*

veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól

 

 

-

-

kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések

20 01 36

kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, 20 01 23-tól és 20 01 35-től

Külön gyűjtendő az alábbiak szerint:

-nyáklapot és vagy akkumulátort tartalmazó, csak roncsolással bontható (ép, bontatlan állapotban)

-nyáklapot és akkumulátort nem, vagy már nem tartalmazó

-síkképernyős (lapos) tv (ép bontatlan állapotban)

- képcsöves tv (ép, bontatlan állapotban)

- háztartási nagygépek (ép bontatlan állapotban)

- használt villanymotorok

- vegyes kábel hulladék

nem

-

-

fa hulladék (bútorok, fa hulladékok)

20 01 38

fa, amely különbözik 20 01 37-től

fát minden esetben külön kell gyűjteni

nem

-

-

egyéb műanyag

20 01 39

műanyagok

- egyéb műanyag (kerti bútor, játék, keményebb alapanyagú műanyag hulladék, stb..) - PVC minden esetben a lomba kerül!

nem

-

-

egyéb fém hulladék

20 01 40

fémek

külön kerüljön gyűjtésre a fém csomagolási hulladéktól (pl. fémcsap stb.)

nem

-

-

zöldhulladék

20 02 01

biológiailag lebomló hulladék

20 m3 vagy attól nagyobb méretű multiliftes konténerben, a meglévő limittel, zsák nélkül

igen

100 kg/nap

600 kg/év

lom

20 03 07

lomhulladék

minőségi tulajdonságok szerint szelektált lom átvétele (szükség szerint időpont foglalás után) ingyenesen (szelektált lom: azaz az adott hulladékudvarban gyűjtött hasznosítható hulladékfrakcióktól /fa, bútor, műanyag, fém/ mentes lomhulladék)

igen

150 kg/nap

600 kg/év

 
Tegyünk együtt a városunk tisztaságáért és környezetünk megóvásáért a szelektív hulladékgyűjtéssel!

Ugrás legfelülre